Xe hút chất thải

Showing all 8 results

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2090 Kg
 • Động cơ: D4CB
 • Kích thước thùng: 2200 x 1120 x 1120 mm
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13970 Kg
 • Động cơ: D6GA
 • Kích thước thùng: 9250 x 2360 x 3120 mm
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3300 Kg
 • Động cơ: N04-VC
 • Kích thước thùng: 3180 x 1200 x 1200
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6130 Kg
 • Động cơ: D4CC
 • Kích thước thùng: 4400 x 1380 x 1380
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16000 Kg
 • Động cơ: ISGE4-330
 • Kích thước thùng: 8290 x 1590 x 1590
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3135 Kg
 • Động cơ: 4J28TC
 • Kích thước thùng: 3010 x 1200 x 1200
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6490 Kg
 • Động cơ: D4DB
 • Kích thước thùng: 4200 x 1470 x 1470 mm
 • Bảo hành:12 Tháng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5500 Kg
 • Động cơ: D4GA
 • Kích thước thùng: 3900 x 1400 x 1400 mm
 • Bảo hành:24 Tháng